Djuren på Hult


På gården finns cirka 140 gotlandstackor samt ett antal avelsbaggar. Välmående och vackra djur har alltid varit ett signum på Hult.

På våren föds omkring 260 lamm som tillsammans med tackorna hjälper oss att vårda markerna till det landskap vi ser idag. Öppna ängar och hagar med stor biologisk mångfald. 

På gården finns också ett stort antal stenmurar och rösen som fåren genom sitt betande synliggjort.

Våra får är kulturarbetare i de öppna landskapets tjänst!Gotlandsfåret som ursprungligen kommer ifrån Gotland är med sin fantastiska päls unika i världen. De föds svarta och blir så småningom grå i olika nyanser från ljusaste grått till nästan svart med vackra silkiga lockar. De har svarta huvuden och ben.

De har lätt att lamma med goda moderegenskaper. Lammen föds i mars, april och släpps ut på bete i början av maj.

I september klipper vi våra lamm som vi ska behålla och av ullen låter vi spinna garn i olika grå nyanser.

Gotlandsfåret är det kompletta djuret, du får: Kött, ull, skinn och öppna landskap.